เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

6-7 กันยายน 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลสะกาด (U2T) 2 วันอบรมนี้เน้นการจัดสินค้า การทำการตลาด และช่องทางการตลาด แบบออนไลน์ ที่เน้นการเข้าถึงลูกค้าในกลุมออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและยอดขาย ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มอาชีพ ในเขตตำบลสะกาด ซึ่งมีประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มทำขนม กลุ่มโคกหนองนา และประชาชนทั่วไป เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ กันอย่างคึกคัก
289383230 382293517409080 8907422037053211969 n

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์(Sakat Administrative Organization)
เลขที่ 173 หมู่ 1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จัหวัดสุรินทร์ 32150

Email : saraban@sakadsurin.go.th  โทรศัพท์ : 044-558725 โทรสาร : 044-558728

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.sakadsurin.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.sakadsurin.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702 (K.โจ)