เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P01 1

นายสันทนะ ผ่องใส
 ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด
สายด่วน : 086-8717779
 

 

P01 2

นายพิทักษ์ เจือจันทร์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด

 

 

 

P01 2

พันจ่าตรีสืบ นามสว่าง
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด

 

 

P01 2

นายโชติช่วง อุ่นศิลป์
ส.อบต.หมู่ที่ 1

P01 2

นายธีรพล บุญจิตร
ส.อบต.หมู่ที่ 2

P01 2

นางสาวกรรณิการ์ พลศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3

P01 2

นายสันทนะ ผ่องใส
ส.อบต.หมู่ที่ 4

P01 2

นายธีรพล มีลาภ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

P02 9

นางสาวโนรา สารกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 6

P01 2

นางปิยะนงค์ เชิดสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 7

P01 2

นายสมนิตย์ เอิบทวี
ส.อบต.หมู่ที่ 8

P01 2

นายทองดี เการัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 9

P01 2

นายพิทักษ์ เจือจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 10

P01 2

นางพรรณพัชร เหมือนเอี่ยม
ส.อบต.หมู่ที่ 11

P01 2

นายจำรูญ ทองประชุม
ส.อบต.หมู่ที่ 12

P01 2

นายปกาศิต แย้มงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 13

P01 2

นายสมชาย ไชยราช
ส.อบต.หมู่ที่ 14

P01 2

นางธนัชพร นนท์เต
ส.อบต.หมู่ที่ 15

 

P01 2

นายไทย ชัยราช
ส.อบต.หมู่ที่ 16

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์(Sakat Administrative Organization)
เลขที่ 173 หมู่ 1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จัหวัดสุรินทร์ 32150

Email : saraban@sakadsurin.go.th  โทรศัพท์ : 044-558725 โทรสาร : 044-558728

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.sakadsurin.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.sakadsurin.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702 (K.โจ)