เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P01 2

นายวัชรากร คำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

P01 2

น.ส.จุฑาภรณ์ วุฒิยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

P01 2

ตำแหน่งว่าง
นักพัฒนาชุมชน

P01 2

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเกษตร

P01 2

พลอาสาสมัครสนั่น นามวิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

P01 2

น.ส.สร้อยเพชร เกิดประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ

P01 2

น.ส.นันทนา ร่วมพัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

P01 2

น.ส.วิลาวัลย์ พัฒน์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P01 2

นายสมหวัง แก้วสว่าง
ยาม

P01 2

น.ส.วรรณา สุระการ
คนสวน

P02 9

นายลำดวน จันทร์สิงห์
นักการภารโรง

P02 9

นายพิสิฐ ทองคำสุข
พนักงานดับเพลิง

 

P02 9

นายจิตรภาณุ พันธ์ชัย
พนักงานดับเพลิง

P02 9

นายสุรศักดิ์ นิยมธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถ

 

P02 9

น.ส.ดลนภา มณีใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานสาธารณสุข

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์(Sakat Administrative Organization)
เลขที่ 173 หมู่ 1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จัหวัดสุรินทร์ 32150

Email : saraban@sakadsurin.go.th  โทรศัพท์ : 044-558725 โทรสาร : 044-558728

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.sakadsurin.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.sakadsurin.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702 (K.โจ)