เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P01 1

นางมาณุภา อุ่นศิลป์
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

P01 2

นางสาวสุเพียร พงษ์สุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 

P02 9

น.ส.นริศรา เหล่าสกุล
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการกองคลัง

 

P02 9

น.ส.ประภาพร สุขสวัสดิ์
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองาน
การเงินและการบัญชี

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์(Sakat Administrative Organization)
เลขที่ 173 หมู่ 1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จัหวัดสุรินทร์ 32150

Email : saraban@sakadsurin.go.th  โทรศัพท์ : 044-558725 โทรสาร : 044-558728

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.sakadsurin.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.sakadsurin.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702 (K.โจ)